woensdag, januari 08, 2014

Pastafarianisme

Het lijkt een grap maar dat is het allerminst, de Kerk van het Vliegende Spaghetti Monster bestaat echt. De religie, ook wel aangeduid als pastafarianisme, is in 2005 opgericht door Bobby Henderson, als antwoord op het plan om naast de evolutietheorie op scholen ook het scheppingsverhaal als mogelijke wetenschappelijke waarheid te onderwijzen. Kan de wereld niet ook geschapen zijn door een vliegend spaghetti monster?

Het belangrijkste dogma van de Kerk van het Vliegende Spaghetti Monster is dat er geen dogma's bestaan. Als geloofssymbool hebben de pastafari's de vergiet aangenomen, welke op het hoofd wordt gedragen bij de eedaflegging (te vergelijken met de doop in andere religies).  Met de verwerping van dogma's, zijn er geen regels en voorschriften. Verder hebben ze op de eedaflegging na geen rituelen en wordt er niet gebeden, ook niet voor spaghetti. Elk lid heeft een stem in wat de kerk is en wordt. Ze zeggen zelf een gemeenschap te zijn zonder indoctrinatie.

Dat deze religie zelf geen dogma's en regels kennen, wil niet zeggen dat ze geaccepteerd worden. Dagelijks ontvangen de spaghetti-aanhangers vele haatmails van voornamelijk orthodoxe christenen. En vorig jaar werden er nog acht pastafari's gearresteerd in Rusland, tijdens een demonstratie (maar wie wordt daar niet gearresteerd?). Al is de groepering oorspronkelijk in de VS ontstaan, ook in Rusland groeit het aantal leden gestaag; een groep van 103 pastafari's vroeg daar in 2013 officieel het statuut van religieuze groepering aan, het antwoord moge duidelijk zijn.

Eigenlijk helemaal niets mis mee, met deze vriendschappelijke monsters. Helaas moet men de religie in Nederland weer misbruiken om andere religies te beledigen. De Facebookpagina van deze nep-pastafari's is waarschijnlijk niet bekend bij de Kerk, en bovendien zijn de makers kennelijk ook niet zo zeker van hun zaak, daar ze anoniem zijn.

Is het pastafarianisme een religie? Er is geen eensluidende definitie van religie. Ninian Smart definieert religie als een verzameling van geïnstitutionaliseerde rituelen van een groep mensen die verbonden zijn met een traditie en die spirituele sentimenten met een buiten-menselijke focus uitbeelden of oproepen en ten minste ten dele gebaseerd zijn op mythologie en/of doctrines. Smart geeft daarbij zeven dimensies aan van een religie. Als je deze definitie letterlijk neemt is het pastafarianisme geen religie, als je echter bedenkt dat Smart ook voetbal onder zijn definitie vindt vallen, wel.


Geen opmerkingen: