vrijdag, oktober 31, 2008

Tolerantie museum last van intolerantie

De moslims in/ om Jeruzalem grijpen alles aan om te protesteren/ ellende te veroorzaken. Ook nu weer is het mis.

Israël bouwt in Jeruzalem namelijk een Museum voor Tolerantie. Niets mis mee zou je zeggen, zeker niet in zo'n gebied. Helaas wordt het gebouwd op een oude Arabische begraafplaats. En dat kan natuurlijk niet. Arabieren claimen dat familieleden nog regelmatig deze plaats bezoeken.
En dat is nou zo vreemd, de plaats is namelijk al 45 jaar in gebruik als parking en bij de bouw van die parking was er niemand die klaagde. 

maandag, oktober 27, 2008

The (un)happy consumer: TESA vliegen-kom-maar-binnen hor

TESA kende ik van de ijzersterke plakbandjes, pleisters en lijmen. Toen er bij de bouwmarkt een TESA Insectstop vliegengordijn te koop stond, heb ik dit Duitse kwaliteitsproduct dan ook zonder aarzelen aangeschaft: volgens de wervende verpakkingstekst zou het eenvoudig te monteren zijn en is er geen gereedschap bij nodig. Wat wil de gemaksklusser nog meer !
Maar dat had mij eigenlijk al moeten waarschuwen, want een stevige constructie valt zonder gereedschap niet te maken. Gedurende het uitpakken van de onderdelen verbaasde ik mij ook over de lichtheid van de materialen, het leek eerder om een vlieger te gaan (zelfs het koord zat erbij) dan om een bastion om vliegend gespuis buiten te houden. Werkelijk alles lijkt van zeer fragiel plastic gemaakt te zijn.

Maar dat monteren kostte toch nog menig uurtje. De lamellen zouden handig in te schuiven zijn, zodat je de vliegenhor ook opzij kan doen. Maar dit alles is wel zo krakkemikkig van constructie dat je eindeloos bezig bent met de onderdelen in elkaar te klikken. En net als je denkt klaar te zijn, valt er weer iets uit en kun je opnieuw beginnen. Meestal sta je op zo'n moment net op het trapje om de hor af te monteren. Na veel ploeteren hing de hor dan eindelijk op z'n plekje. Gauw het handige koord gebruiken om de lamellen weg te schuiven: niet dus, het koord blijkt voor geen meter te werken en in plaats van dat er beweging in de lamellen komt, sta je algauw met een losgetrokken koord in de handen en kun je de hele boel weer opnieuw installeren. Na enige van deze ervaringen heb ik maar besloten om het koordmechanisme zoveel mogelijk te onzien. Helaas gaat het toch nog fout en komt er zelfs een stuk van de ophangrail tevoorschijn, waarna de lamel compleet uit het lood hangt. Zelfs een stekeblinde dansmug vindt nu een welkom. En ik heb het gehad met deze handige hor.
Zonder bonnetje neemt de bouwmarkt het teutoonse wangedrocht natuurlijk niet terug, maar gelukkig biedt de website van TESA de mogelijkheid om te reageren. Het is nu 3 maanden geleden dat ik daar een boodschap heb achtergelaten, heel netjes aangegeven wat de problemen zijn en of ze daar op willen reageren, maar geen enkele reactie. Voor mij genoeg reden om deze miskoop á €50,- af te schrijven en voor een degelijke hollandse hor van Bruynzeel of Hamstra te gaan.

zondag, oktober 26, 2008

Virtuele moslims

Er zijn vele moslimgemeenschappen op de wereld, de site Muxlim.com heeft tot doel deze gemeenschappen wereldwijd met elkaar te verbinden. De oema (grote gemeenschap van moslims) is in de werkelijke wereld nog geen feit, door o.a. onderlinge conflicten en cultuurverschillen, misschien dat het met deze virtuele wereld wel gaat lukken.

De site bestaat nu uit een uitgebreide versie van Hyves. Naast een koranvriendelijke community kun je er o.a. nieuws lezen, de koran gereciteerd horen (met de teksten in de inlogtaal eronder), blogs lezen en video's bekijken. Binnenkort komt daar nog een virtuele wereld a la Second Life bij.

Als je profielen bekijkt van leden dan is een van de getoonde omschrijvingen of je praktiserend moslim bent, daar ben ik er geen enkele tegengekomen die dat niet is, maar ik heb ze niet allemaal bekeken natuurlijk. Achter elk antwoord "yes" staat Alhamdulillah (alle lof zij aan Allah). Ook andere profielvragen zijn erg op de islam gericht.
De ingeschreven moslims komen inderdaad van over de hele wereld. Opmerkelijk is dat de site zijn oorsprong in Finland heeft.

Al zijn niet-moslims, volgens de site zelf, welkom, het zou misschien beter zijn een site te maken gericht op de hele wereldgemeenschap, waar alle religies en culturen vreedzaam met elkaar om kunnen gaan, virtueel tenminste.

vrijdag, oktober 24, 2008

Hindoeïsme en The Natural Law Theory

Is de Natural Law Theory toepasbaar op het hindoeïsme?

Natural Law Theory en hindoeïsme
Centraal in de Natural Law Theory staat dat de mens met behulp van de rede de capaciteit heeft uit te vinden wat het juiste is. In de wereld zijn bepaalde morele feiten ingebouwd en door de rede te gebruiken kan de mens deze morele feiten ontdekken en uitwerken.
Deze theorie werd voor het eerst ontwikkeld in de filosofie van Aristoteles (484-322 v. Chr.). Later is deze theorie uitgewerkt door Thomas van Aquino (1225-1274).[1]

Binnen het hindoeïsme vinden we ethiek vooral in het varnasramadharma schema, het sociale schema in het hindoeïsme dat gebaseerd is op een indeling van de samenleving in vier kasten en vier levensstadia [2]. Er zijn morele regels passend bij elke kaste en bij elk levensstadium. Daarnaast is de hindoe notie van dharma (juist handelen, wet, religie) een bron van morele regels. De normen en waarden die iemand moet aannemen hangen dus samen met geboorte, leeftijd, geslacht en kosmische plaatsing. [3] Dit betekent dat juist handelen voor de een niet aangewezen hoeft te zijn voor de ander. Bijvoorbeeld seks is voor de student niet toegestaan, maar voor het gezinshoofd wel. Deze ethiek is gestoeld op de eeuwige wetten van het universum. Men gelooft in reïncarnatie. Elke handeling in het leven geeft karma, positief dan wel negatief. Het resultaat van dit opgebouwde karma zorgt voor de plaats die men heeft in het volgende leven. Moraliteit is gerelateerd aan karma.

De 4 soorten wetten die Thomas van Aquino in zijn theorie noemt( Lex aeterna, Lex divina, Lex naturalis Lex humana), kunnen we ook terugvinden in het hindoeïsme. Brahman en vele andere goden hebben de universele weten gemaakt en ervoor gezorgd dat er diverse geschriften (o.a. de Vedas) geopenbaard zijn waarin deze wetten kenbaar worden gemaakt aan de mens. De morele principes zitten in de menselijke natuur, het hindoeïsme heeft dit daarbij sterk uitgesplitst naar levensstadium van de mens en geboorte. Dit laatste is een groot verschil met de (christelijke) theorie van Thomas van Aquino, daar daarin elk mens gelijk wordt geboren.

Het moral absolutism is ook toepasbaar op het hindoeïsme, er zijn bepaalde handelingen altijd, onder elke omstandigheid fout, zoals het doden van een mens, het doden van een koe, en het drinken van alcohol.
Met essentialisme rijzen er problemen op. Ogenschijnlijk is dit gemakkelijk toepasbaar, ook binnen het hindoeïsme heeft alles een bepaalde essentiële natuur en ook een thelos. Maar binnen het hindoeïsme wordt de mens op een bepaalde plaats geboren, en is er weinig ruimte om de dingen anders aan te pakken. Men leeft volgens de doelen die passen bij de levensfase en kaste waarin men geboren is. Wel kan men de daarbij passende doelen zo uitvoeren, dat men in een volgend leven beter geboren wordt.
De zaken die Thomas van Aquino essentieel vond voor mensen (leven, voortplanting, kennis en sociabiliteit) zijn, vanzelfsprekend ook van toepassing op de hindoe.
Het Principle of Double Effect is niet van toepassing op het hindoeïsme. Elke handeling in een leven geeft karma, positief dan wel negatief. Het resultaat van dit opgebouwde karma zorgt voor de plaats die men heeft in het volgende leven. Het hindoeïsme is mechanisch; er hoeft niet gekeken te worden of iets dat niet is toegestaan onder bepaalde omstandigheden toch geoorloofd zou zijn. Er zijn regels en daar dien je je aan te houden. Wijk je daarvan toch af dan ervaar je de gevolgen daar zelf van; ontwikkeling van slecht karma met als gevolg lagere wedergeboorte.

Conclusie
De Natural Law Theory is uitgewerkt in de christelijke traditie en moraliteit is een kwestie van waarheid en ontdekken. Dit zelfde geldt voor het hindoeïsme. Toch is het niet eenvoudig de Natural Law Theory op het hindoeïsme toe te passen. Het hindoeïsme heeft zo een andere visie dan het christendom, dat vergelijkingen alleen artificieel te maken zijn.
De overeenkomsten die er wel zijn hebben vooral te maken met universele normen en waarden die voor alle mensen gelden. De gevolgen van het niet juist handelen zijn echter in het hindoeïsme anders, omdat men gelooft in wedergeboorte op korte termijn, in plaats van opstanding op de Dag des Oordeels.
Als moraliteit alleen een kwestie zou zijn van waarheid en ontdekken, waarom is deze dan zo verschillend per religie? Mijns inziens komt dit doordat religie zeer nauw verbonden is met cultuur. Verschillende culturen ontwikkelen andere morele systemen. Uit de toepassing van de Natural Law Theory op het hindoeïsme is gebleken dat het toepassen van een christelijk moreel systeem op een oosterse religie op veel problemen stuit, waarbij de cultuur een grote rol speelt.

[1] Ian S. Markham, Do Moral Matter?, Oxford:Blackwell Publishing, 200, blz. 45.
[2] Klaus K. Klostermaier, A Survey of Hinduism, Albany: State Universityof New York Press, 1994, blz. 172.
[3] Arvind Sharma, The Hindu Tradition, Handbook of the Religous Traditions and Healthcare Decisions, Illinois: The Park Ridge Center, 2002, blz. 4.

Stille tocht Marlies van der Kouwe

Het is onvoorstelbaar; een jonge vrouw gaat stage lopen op Bonaire, en dit zo vrolijk begonnen avontuur eindigt in een stille tocht.

Gistermiddag (plaatselijke tijd) werd op Bonaire een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de vermoorde Marlies van der Kouwe. In het jongerencentrum Jong Bonaire verzamelden zich honderden eilandbewoners om de dienst bij te wonen. Ook de ouders en zus van Marlies waren aanwezig. Na de bijeenkomst in Jong Bonaire is een stille tocht gehouden naar de plaats waar Marlies in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 september verdween, bij het Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire in de wijk Hato.

En als ik dan hoor dat Ryan P. (die pas na een maand bekend heeft) haar gewurgd heeft voor een tas, dan schieten woorden toch tekort. Dat kun je toch geen mens meer noemen? Hoe heeft die crimineel vrij rond kunnen lopen daar?

dinsdag, oktober 21, 2008

Quanta na mera in de Russisch orthodoxe kerk


Afgelopen zondag had Raul, het broertje van Fidel, Castro, een zeer on-Cubaans klusje: hij moest een kerk openen. Het betrof een Russisch Orthodoxe kerk. De opening was deel van de Rusland dag, een jaarlijks evenement op Cuba.
Van een religie kun je niet eten, dus gelukkig bracht Rusland als verjaardagscadeautje ook nog $355 miljoen mee.

zondag, oktober 19, 2008

Indonesische topsport met een Grieks toetje

Wij hebben in Almere tegenwoordig een groot, gloednieuw Topsportcentrum. En waar kan dit beter voor gebruikt worden dan voor een Pasar Malam. Wij besloten gisteren een en ander eens met eigen ogen te gaan aanschouwen en bezochten de Pasar Malam Bali.

Wij hebben de ervaring dat de Pasar Malams (met uitzondering van die in Den Haag) niet overdreven druk bezocht worden. Toen wij echter bij het Topsportcentrum arriveerden stond de enorme parking overvol. Aan de kentekens te zien kwamen de Pasar Malam bezoekers uit heel Europa. De belangstelling was verbazingwekkend.
Na toch nog een plekje gevonden te hebben beklommen wij de grote trap van het megacomplex. Daar vielen ons gelijk twee zaken op; de VIP balie en de enorm hoge toegangsprijs. Toen wij met ons kostbare kaartje naar binnenliepen zagen wij direct de verklaring voor alle vreemde Pasar elementen tot dan toe; wij waren bij het Dutch Open beland. De Pasar Malam bleek beneden te zijn. Sport is nooit mijn grootste hobby geweest, dus snel de kaartjes weer ingeruild en naar beneden getogen.

De Pasar viel niet tegen, ze hadden het deze keer zowaar voor elkaar gekregen een echte Indonesische sfeer (met Thaise, Chinese en zelfs Hawaiaanse invloeden) te creëren.
We voelden ons echt even op vakantie en kwamen dan ook beladen met souveniers weer terug. Ook de optredens waren beter dan we op een pasar gewend waren, zo hebben we genoten van een Haiwaiaans optreden en een workshop Balinees dansen.
We hebben ook onze wierookvoorraad weer aardig op peil kunnen brengen en de verkoper was zo dankbaar dat hij daarna zijn hele bak frustratie over de Pasar Malam in Den Haag over ons uitgooide. Die Pasar, die al 50 jaar bestaat, hebben ze namelijk van naam veranderd en heet voortaan Tong Tong Festival. Wat hem het meeste stak is dat het volgend jaar het 51e Tong Tong Festival wordt, dit terwijl dat volgens hem dus de 1e moest zijn. Met de geruststelling dat wij hem toch zouden bezoeken Tong Tong of niet, vluchtten wij snel naar de uitgang. De workshop Indonesisch koken hebben wij overgeslagen en hebben ons daarna maar ondergedompeld in de Griekse cultuur bij Pallas Athene, alwaar wij door de wierookgeur onze eigen Pasar enclave vormden.zaterdag, oktober 18, 2008

Soekot 2008

Dinsdag 14 t/m maandag 20 oktober 2008 vieren Joden Soekot (Sukkot) of Loofhuttenfeest, hiermee wordt herdacht dat de Joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn zwierven. Ze leefden toen in hutten gemaakt van palmbladeren. Het loofhuttenfeest is het begin van een 7 dagen durende periode, waarin bij veel Joodse gezinnen in hun tuin of in hun woning een hut wordt nagebouwd. Het dak van de hut moet van takken en gebladerte van bomen en andere plantaardig materiaal zijn gemaakt, niet van ander materiaal, zoals kunststof. Gedurende deze dagen wonen zij hierin, gebruiken er de maaltijden en luisteren naar de verhalen over de tocht van de Joden door de woestijn.

De hut wordt versierd met vruchten en groenten. Er wordt een bundeling gemaakt van een palmtak (loelav) twee wilgentakken (arava) en drie mirretakken (hadas). Deze gehele bundel wordt ook loelav genoemd. Hierbij wordt een citrusvrucht (etrog) gevoegd. De loelav vormt een symbool voor vreugde. Ook tijdens processies worden de etrog en loelav meegedragen.

Afgelopen donderdag waren er duizenden Joden bij de Klaagmuur te Jeruzalem voor het Birkat Cohanim; de priesterlijke zegen. Men gelooft dat de Cohanim afstammelingen zijn van priesters uit de Eerste en Tweede Joodse tempel voor deze werden verwoest. De zegen staat in het vierde boek van de Torah (Numeri) en bestaat uit 3 zinnen, deze wordt daarom wel de Triple Blessing genoemd.

vrijdag, oktober 17, 2008

Saffranen verjaardag in Amersfoort

Gisteren werd onze grote vriend Remco 44 jarig en werden wij door hem uitgenodigd voor een surprise menu. En dat was inderdaad een geweldige surprise.

Wij verzamelden bij Remco thuis in Amersfoort en na het feliciteren van de jarige konden wij eindelijk ook kennis maken met Cora. Michael zou met de trein komen en, moeite als ik altijd heb met het vinden van de weg, was is mijzelf al uitgebreid aan het voorbereiden voor de moeilijke taak om het station te vinden. Tijdens deze navigatiecursus ging de bel en bleek Michael al voor de deur te staan.

Heeft de keuze van het restaurant normaal heel wat voeten in aarde, vooral bij mij, deze keer wachtten wij het af, de keuze was geheel aan de jarige, die al kon verklappen dat het een boot zou betreffen.

Toen wij naar het restaurant liepen viel ons de enorme rust op in Remco's appartementencomplex, dit bleek veroorzaakt door het verhuizen van zijn vervelende buurkind, ook wel bekend onder de naam Chucky.

Na enkele minuten lopen arriveerden wij bij het restaurant; een 100 jaar oude klipper in de Eemhaven. De keuze was gevallen op Restaurant De Saffraan. De inrichting sprak ons gelijk al aan; sfeervol, gezellig, niet bekakt en toch beschaafd. Wij werden gastvrij verwelkomd door gastvrouw Monique Korteschiel en haar collega.

Niet alleen de keuze van het restaurant was verrassend, ook het menu,want wij werden getrakteerd op het surprise menu. Spannend!
De amuse was direct al leuk: twee reageerbuisjes met een soepje van kerrie en doperwtjes. De kok heeft het ook eens geprobeerd met bietensap maar dat scheen nogal shockerend te werken.
Het soepje smaakte prima en daarna werden wij verrast met surprise na surprise. Niet alleen waren alle gerechten uitstekend bereid, ze waren stuk voor stuk ook een staaltje van creativiteit en een lust voor het oog. De kok Kars van Wechem (werkte voorheen in De Librije) kookt in de kombuis echt de sterren van de hemel.

Ook Michael verraste ons door als afsluiting thee te kiezen. Dit verbazingwekkende feit werd veroorzaakt doordat er een zeer bijzondere zwarte Chinese rookthee op de kaart stond. De specialiteit kwam in een apart theepotje, welke niet gemakkelijk schonk, en dus goot Michael een deel naast zijn kopje, waardoor de hele zaak al snel een geur kreeg die het midden hield tussen een Finse sauna en een geimpregneerd hekje.

Remco's keuze bleek dus een groot succes. Restaurant De Saffraan is een grote verrassing. Zowel qua eten als entourage. En wat je niet vaak meer ziet; een perfecte service; als je even wegloopt vouwen ze je servet weer netjes op, alle drankjes worden door de vriendelijke gastvrouwen snel en geruisloos bijgeschonken en de gerechten exact op tijd gebracht. Na een kleine rookpauze buiten had Michael mijn jas aan de kapstok gehangen bij de toiletten, maar op wonderbaarlijke wijze stonden de gastvrouwen bij het weggaan met de juiste jas bij de deur (helemaal aan de andere kant van de zaak).

En natuurlijk zou een bezoek aan Amerfoort niet compleet zijn zonder een bezoek aan de De Amersfoortse geit. Deze bleek een paar honderd meter verhuisd te zijn, en had nu een heel afgezet tuintje, waar zelfs zijn haspel nog een plaatsje had gekregen. De geit bleek nog wakker en zo werden wij, net als de vorige keer, goedenacht toegeknikt door de Geit van Amersfoort.
Remco bedankt voor de fantastische avond!

woensdag, oktober 15, 2008

International Handwashing Day


Wel of geen hand geven? Vandaag is het allemaal geen probleem, ze zijn toch schoon. Het is vandaag namelijke de Internationale Dag van het Handenwassen.
De dag wordt voor het eerst in de geschiedenis gevierd. Meer dan zeventig landen, verspreid over vijf continenten, organiseren activiteiten waarmee wordt geprobeerd miljoenen mensen te mobiliseren en te motiveren om geregeld hun handen te wassen met zeep. Dat is één van de meest effectieve en goedkope manieren om ziektes als diarree en longontsteking te voorkomen. Die ziektes zijn samen jaarlijks verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 3,5 miljoen kinderen.
Je denkt dan natuurlijk aan de handen van die kok in een ver en vies land, of de vrouw die op het strand je rug masseerde terwijl ze een paar minuten daarvoor nog haar eigen achterste had gemasserd na een langdurig en stinkend toiletbezoek.
Maar helaas schijnt het in Nederland ook slecht gesteld te zijn met het handenwassen. Als je op en willekeurig kantoor een kweekje zou nemen van toetsenborden en pennen dan zul je de E-coli bacterie veelvuldig tegenkomen.
Handenwassen dus! (en denk eraan dat de kraan het vieste gedeelte in toilet altijd de kraan is).


zondag, oktober 12, 2008

The (un)happy consumer: Overstappen op Google Chrome is een goed idee

Vandaag stond ik voor de zware taak om een nog redelijk nieuwe Acer laptop weer een beetje op tempo te krijgen. Hoewel zowel het werkgeheugen als de Dual core processor geweldige prestaties mogen doen verwachten was het ding namelijk niet vooruit te branden. 

Na een aantal forums te hebben geraadpleegd besloot ik te beginnen met alle voorgeinstalleerde en nutteloze Acer software te verwijderen.Dit kwam de snelheid van het opstarten zeer ten goede. Ook was hiermee het regelmatig vastlopen van Outlook verholpen. Internetten bleef echter erg traag met de combinatie Windows Vista en het eveneens voorgeinstalleerde Internet Explorer 7.

Upgraden naar de Betaversie van Internet Explorer 8 was geen optie. Dit had ik namelijk al met een van mijn desktops gedaan en ook die blijkt erg traag te werken. Frappant is ook dat de arrogante nerds van Microsoft aan iedereen die het horen wil luid verkondigen dat snelheid bij de ontwikkeling van Internetexplorer 8 absoluut geen prioriteit had. Jammer dan want volgens mij denkt de consument daar toch anders over. Ook het fel overroepen Firefox is nu niet bepaald snel te noemen en kleinere browsers maken meestal een zootje van het internet. 

Gelukkig bracht (zoals zo vaak) Google de redding. Omdat ik toch niets te verliezen had installeerde ik Google Chrome en zowaar....wat een verlichting. Google Chrome doet namelijk precies wat ervan wordt verwacht, gewoon snel browsen. 

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat men een prachtige nieuwe machine zo verknalt met allerlei vertragende software. Hulde dan ook aan Antoine Gutzwiller die Acer omwille van de voorgeinstalleerde software voor het gerecht daagde....en won. Toegegeven, niet snelheid maar het financiele plaatje was zijn drijfveer maar ik hoop wel dat fabrikanten weer eens gaan leren om naar de echte wensen van de gebruikers te luisteren.

 

vrijdag, oktober 10, 2008

Lovers wensen elkaar HIV (in Nigeria) 17:12

Nigeria staat bekend om de "subtiele" bedelmailtjes waarmee ze de hele wereld spammen. Als het niet om geld gaat dan willen ze trouwen, want ze zijn allemaal, vanzelfsprekend, de beste echtgenoot die een mens zich kan wensen. In ieder geval heb ik nog nooit een behoorlijk stuk tekst uit het land zien komen, ook al zijn alle Nigerianen compulsieve tekstzenders.

Wat voor ze spreekt is dat ze het niet perse op buitenlanders gemunt hebben, het schijnt dat de Nigeriaan niet veel anders doet (of misschien te doen heeft) dan de hele dag sms-jes naar elkaar sturen. Favoriet zijn de romantische berichtjes, met op een goede tweede de (flauwe) grappen. Al hebben ze amper nagels om op de toetsen te drukken, het zojuist verschenen boek van zakenman Femi Emmanuel koopt iedereen; Touching the heart through unforgettable text messages.

Onvergetelijk zijn die teksten zeker met o.a. "I swear, I will make sure I give you HIV...".
Word niet meteen boos als je zoiets ontvangt; H staat voor Happiness and joy forever, de I: Incomparable love that will never end, V staat voor Vanish until death do us part.
Volgens Emmanuel zijn dit soort boodschappen geen enkel probleem, het drukt gewoon uit wat het hart wil zeggen. Volgens mij is Emmanuel ontzettend goed in de uitleg van Freudiaanse versprekingen. Volgens Nana (de Nigeriaanse Mona) is hij een echte dichter, dan begrijpen we wel hoe slecht het met de taal gesteld is in Nigeria.

Monkey Business in Japan 6:44

De slechte service van slecht personeel in restaurants schijnt een wereldwijd probleem te zijn, in Japan hebben ze een goedkope oplossing gevonden.

De eigenaar van de Kayabukiya taverne was het helemaal zat, toen hij zijn laatste ober de straat op schopte. Nu moest hij alles alleen toen, maar gelukkig had hij wel het gezelschap van zijn 2 huisapen, Yatchan en Fukuchan.
Al snel begonnen de twee huisdieren de man na te doen en de man zag dat het goed was. Hij beloonde ze met sojabonen en zo duurde het niet lang of de apen waren betere obers dan het restaurant ooit aan mensen had gehad.

De nieuwe obers werken in shifts van 2 uur en dat werkt prima. Wel zouden er dan wat meer apen nodig zijn, dus de Japanner traint nu al nieuwe aapobers. Nu maar afwachten of het UWV de sojabonen als loon in natura gaat beschouwen.

dinsdag, oktober 07, 2008

The (un)Happy consumer: Cillit Bang!!....en alles stinkt

Wie kent ze niet, de klungelig gedubte reclamefilmpjes van Cillit Bang die de indruk geven dat de acteurs rechtstreeks uit het doveninstituut komen.
Onlangs besloot ik om dit zo alom door commercials aangeprezen product zelf te testen. De badkamer was weer eens aan een grondige schoonmaakbeurt toe en ik hoopte dan ook alle zeepresten...met een krachtig Bang!!! te lijf te gaan. Het is haast onmogelijk om naast de psychedelische jaren `70 flessen te kijken, dus was het alleen nog even zaak om de juiste versie te kiezen. Mijn keuze ging uit naar de Power Cleaner vuil & kalk die ik bij Albert Heijn voor € 4,59,- op de kop tikte.

En dan is het tijd voor de praktijk; de eerste teleurstelling kwam al meteen om de hoek kijken toen ik de eerste keer het goedje op een door zeepresten dichtgeslipte voeg sprayde.
Niets Bang!....het pompje maakte een bijna ziekelijk kuchje dat je best kan vergelijken met een oude stervende kater met niesziekte. Vervolgens spuugde de discofles met weinig kracht een zielig kwakje roze schuim uit hetwelke op de zeepresten geen enkele invloed leek te hebben. Dan maar wat langer laten intrekken zou je denken, maar nee...ook dat scheen geen effect te sorteren want blijkbaar moet men vervolgens net zo hard schrobben om alle viezigheid weg te krijgen als met andere (lees veel goedkopere) spullen.

Doet Cillit Bang dan helemaal niets zul je je afvragen??? Wel, jazeker, want het roze goedje verspreidt namelijk een afschuwelijke rioollucht.
De badkamer heeft na het schoonmaken nog minstens 4 uur nagestonken. Bovendien blijkt Cillit Bang behoorlijk irriterend voor de huid te zijn en vermits er behoorlijk geschrobt dient te worden is contact met de huid behoorlijk moeilijk te vermijden.
Hoe een gereputeerd bedrijf als Reckitt Benckiser zo een troep internationaal heeft gelanceerd als wondermiddel is mij een raadsel maar ook weer geen verrassing. Erger nog, blijkbaar heeft ook dit bedrijf (net als Philips en Toyota Zonneveld) een aantal medewerkers in dienst die overal goede recenties op fora rondstrooien, enkele voorbeelden:

in 1 woord geweldig! zo word schoonmaken echt leuk, want je bent zo klaar... CILLIT BANG...BANG EN HET VUIL IS WEG!
REACTIE DOOR: Lisette en Ruud DATUM: 29 augustus 2007 WAARDERING: *****
Deze Cillit BANG werkt super goed. Het is echt BANG, en het vuil is weg!!!
REACTIE DOOR: Ruud en Lisette DATUM: 29 augustus 2007 WAARDERING: *****

Nou ik wens Lisette & Ruud nog erg veel plezier met hun baan bij Reckitt Benckiser en ook veel schoonmaakgenot in hun vrije tijd. Maar ik ga volgende keer weer gewoon met AH huismerk aan de bak.

vrijdag, oktober 03, 2008

Rookverslaving en astma gemakkelijk te verhelpen in Maleisië

Wil je gemakkelijk en definitief van een rookverslaving of astma af, ga dan naar Maleisië, daar weten ze wel raad met dit soort kwalen.

Twee Maleisiërs, een echtpaar, had al jaren last van wat ergerlijke kwalen; de man had een rookverslaving en de vrouw astma. Gelukkig hadden ze nog wat rituele genezers in hun familie. Na wat telefoontjes bleken 4 personen in de familie dit klusje eenvoudig te kunnen klaren. Het familiekwartet snelde naar het echtpaar en bonkten de hoofden van de zieken op de tafel, waarna er nog wat op de schedels werd geslagen met helmen en bezemstelen. En wonderwel was het stel binnen een kwartiertje voorgoed van het roken en de astma af. Hopelijk geloofden ze in reincarnatie, hier bleken ze er namelijk niets meer aan te hebben.