zondag, januari 26, 2014

Amerikaans leger staat religieuze symbolen toe

Sinds kort staat het Amerikaanse leger religieuze symbolen toe. Iedereen die zo'n religieus extraatje wil dragen, moet dit wel eerst aanvragen en vanzelfsprekend wordt het symbool aan het legerpakje aangepast.

Inmiddels hebben drie sikhs al toestemming gekregen tot het dragen van een tulband. Deze voldeden aan de eisen waaraan de religieuze symbolen moeten voldoen: ze mogen de veiligheid niet in gevaar brengen, mogen geen afbreuk doen aan de orde en discipline en mogen de cohesie in de groep niet verstoren. Er zal bij de aanvragen geen onderscheid worden gemaakt tussen religies, iedereen mag toestemming vragen voor het dragen van religieuze symbolen. Het is een klein begin, maar mijns inziens een grote stap voor een logge instelling als het leger. Ik ben benieuwd wanneer Jeanine Hennis-Plasschaert dit voorbeeld zal volgen. In Noorwegen is het dragen van religieuze symbolen in het leger overigens al sinds 2012 toegestaan.

vrijdag, januari 17, 2014

Duivelse baby terroriseert New York

Onlangs reed een draadloos bestuurde kinderwagen door de sneeuw in New York. Voorbijgangers verbaasden zich hierover en wilden dit vreemde fenomeen wel eens van dichtbij bekijken. Op dat moment kwam er plotseling een duivelse, bezeten baby tevoorschijn. De baby keek de mensen bezeten aan en begon dan hard te spugen. Het fenomeen bleek een promotie te zijn voor de film Devil's Due. Bedenker van deze actie is het New Yorkse bureau Thinkmodo, gespecialiseerd in virale communicatie.


donderdag, januari 09, 2014

Aartsbaliliek van Sint Jan van Lateranen Rome

De Pauselijke Aartsbasiliek van Sint Jan van Lateranen, aan de Piazza del Latarano, is de oudste van Rome en de voornaamste van de 4 pauselijke basilieken. Formeel is het de hoofdkerk van de RK wereldkerk en dus belangrijker dan de Sint Pieter.

De Basiliek is gesticht door Constantijn de Grote ter ere van het Edict van Milaan in 313. Het feest van de wijding op 9 november wordt jaarlijks in de hele Latijnse kerk gevierd. De Aarstbasiliek is opgedragen aan Jezus Christus zelf, maar ook toegewijd aan Johannes de Doper een Johannes de Evangelist. Van de oorspronkelijke Basiliek is weinig over, vanwege een aardbeving in 869.
Volgens traditie zou in het pauselijk altaar dat in de basiliek staat, een deel van een houten altaar van Petrsu zijn opgenomen. Aan dit altaar mag alleen de Paus de mis opdragen. Paus Franciscus hebben wij hier echter niet gezien.

Eigenlijk is de aan de overkant van het plein gelegen Scala Sancta (Heilige Trap) veel leuker om te zien. Deze trap zou Christus nog tijdens zijn proces hebben beklommen; de trap leidde naar het praetorium van Pontius Pilatus in Jeruzalem. Helena, de moeder van Constantijn de Grote, heeft de trap destijds naar Rome laten komen. Het is de bedoeling dat je de trap op je knieën op gaat, dit ter boetedoening. Er waren meer dan genoeg gegadigden, dus hebben wij deze eer maar aan de ware gelovigen gelaten. De trap leidt naar het Sancta Sanctorum (Heilige der Heiligen), dit was in de middeleeuwen de persoonlijke bidkapel van de pausen.woensdag, januari 08, 2014

Pastafarianisme

Het lijkt een grap maar dat is het allerminst, de Kerk van het Vliegende Spaghetti Monster bestaat echt. De religie, ook wel aangeduid als pastafarianisme, is in 2005 opgericht door Bobby Henderson, als antwoord op het plan om naast de evolutietheorie op scholen ook het scheppingsverhaal als mogelijke wetenschappelijke waarheid te onderwijzen. Kan de wereld niet ook geschapen zijn door een vliegend spaghetti monster?

Het belangrijkste dogma van de Kerk van het Vliegende Spaghetti Monster is dat er geen dogma's bestaan. Als geloofssymbool hebben de pastafari's de vergiet aangenomen, welke op het hoofd wordt gedragen bij de eedaflegging (te vergelijken met de doop in andere religies).  Met de verwerping van dogma's, zijn er geen regels en voorschriften. Verder hebben ze op de eedaflegging na geen rituelen en wordt er niet gebeden, ook niet voor spaghetti. Elk lid heeft een stem in wat de kerk is en wordt. Ze zeggen zelf een gemeenschap te zijn zonder indoctrinatie.

Dat deze religie zelf geen dogma's en regels kennen, wil niet zeggen dat ze geaccepteerd worden. Dagelijks ontvangen de spaghetti-aanhangers vele haatmails van voornamelijk orthodoxe christenen. En vorig jaar werden er nog acht pastafari's gearresteerd in Rusland, tijdens een demonstratie (maar wie wordt daar niet gearresteerd?). Al is de groepering oorspronkelijk in de VS ontstaan, ook in Rusland groeit het aantal leden gestaag; een groep van 103 pastafari's vroeg daar in 2013 officieel het statuut van religieuze groepering aan, het antwoord moge duidelijk zijn.

Eigenlijk helemaal niets mis mee, met deze vriendschappelijke monsters. Helaas moet men de religie in Nederland weer misbruiken om andere religies te beledigen. De Facebookpagina van deze nep-pastafari's is waarschijnlijk niet bekend bij de Kerk, en bovendien zijn de makers kennelijk ook niet zo zeker van hun zaak, daar ze anoniem zijn.

Is het pastafarianisme een religie? Er is geen eensluidende definitie van religie. Ninian Smart definieert religie als een verzameling van geïnstitutionaliseerde rituelen van een groep mensen die verbonden zijn met een traditie en die spirituele sentimenten met een buiten-menselijke focus uitbeelden of oproepen en ten minste ten dele gebaseerd zijn op mythologie en/of doctrines. Smart geeft daarbij zeven dimensies aan van een religie. Als je deze definitie letterlijk neemt is het pastafarianisme geen religie, als je echter bedenkt dat Smart ook voetbal onder zijn definitie vindt vallen, wel.