zaterdag, oktober 31, 2009

Dushi onder vuur op Curaçao

Toegegeven, ook ik moest wel lachen om Lucretia Martina, Dushi, het nieuwe typetje van Wendy van Dijk. In Nederland mag het dan een groot succes zijn, op Curaçao zijn ze not amused.
Grootste kritiek is het 100 % Surinaamse accent dat Dushi ten gehore brengt, maar ook opmerkingen als "Bij ons is het zo met de tijd als met de seks ... ze vinden het niet leuk als je te vroeg komt” en “Het is niet te hard werken, daar hou ik van hoor", vallen niet in goede aarde.

Onder andere voorzitter Raymond Labad van de Maapp (Movimentu Antiano i Arubano pa Promové Partisipashon) heeft kritiek. “Je kunt zeggen "ach, het is comedy’”, zegt hij. ”maar je moet wel weten waar je grens ligt en ik denk niet dat RTL dat weet". Er is geen tot nauwelijks research gedaan, waardoor Wendy blijkbaar geen idee heeft hoe ver ze kan gaan zonder te beledigen. Ook de Antilliaanse gemeenschap in Nederland kan niet om Lucretia lachen, en zelfs de website Geen Stijl – normaal niet te betrappen op warme gevoelens voor Surinamers of Antillianen – kan het niet bekoren. Toch heeft Labad ook wel positieve reacties gehad, maar dan nog vinden mensen het raar dat Dushi met een Surinaamse tongval praat.

Senior communicatieadviseur Jaap Paulsen van RTL 4 vindt het jammer dat mensen zich beledigd voelen. “Dat is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest”, zegt hij. "Jammer. Maar mensen moeten er niet zo zwaar aan tillen. Lucretia is gewoon een typetje in een luchtige, komische serie". Het is niet de bedoeling om haar tot in de finesses neer te zetten. De grap is om Nederlanders een spiegel voor te houden over Nederlandse gewoontes.
Raymond Labad had nog een goede tip: voortaan gewoon zeggen dat Lucretia Surinaamse ouders heeft. Paulsen moest daar om lachen, maar wil wil eigenlijk geen discussie over de tongval. "Dat is voor kenners. Het programma is heel goed bekeken. De kijkers vinden het leuk. Daar gaat het ons om.”

En ja inderdaad daar gaat het om bij RTL 4; de kijkcijfers. Wie naar RLT 4 kijkt kan nu eenmaal niet verwachten dat er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar alles wat er wordt vertoond. Waarheidsvinding is ver ondergeschikt aan amusement. Als dat je ergert zit er mijns inziens maar 1 ding op: niet meer naar RTL 4 kijken.

Bron
Amigoe

Labels: Dushi, Lucretia, Ushi en Dushi, Lucretia Martina, Curacao, weervrouw, Wendy van Dijk, RTL 4

donderdag, oktober 29, 2009

De Boodschappen Man

Michael heeft aan zijn oude beroep nog een zeer nuttige beroepsdeformatie overgehouden; hij doet graag boodschappen. Dat is ideaal, want ik haat boodschappen doen en winkelen, en daarnaast kom ik altijd met het verkeerde thuis. Michael heeft dat nooit, die weet altijd precies de beste producten te kiezen en houdt de voorraadkasten met ijzeren hand in de gaten, zodat er hier werkelijk nooit iets ontbreekt.

Nu dachten we altijd dat Michael een gunstige uitzondering was, maar dat blijkt niet het geval; slechts vijf procent van de Nederlandse mannen heeft een hekel aan boodschappen doen. Eén op de drie mannen heeft er zelfs plezier in. Dat blijkt uit een onderzoek van Discovery Channel onder 1800 mannen. Bijna driekwart van de samenwonende mannen doet boodschappen samen met de partner en zegt dit gezellig te vinden. Ook het boodschappenlijstje wordt gezamenlijk opgesteld. Een bezoek aan de supermarkt mag echter maximaal een half uur duren. Tot mijn grote geluk hoef ik niet eens mee, laat staan dat ik een boodschappenlijstje hoef te maken. integendeel Michael gaat liever alleen, om in alle rust de juiste producten te kunnen kiezen.

Bij één op de vijf stellen is de man degene die de meeste boodschappen doet. Mannen doen het liefst meerdere malen per week in de avonduren boodschappen om zo in het weekeinde tijd te hebben voor andere dingen. Dat klopt niet helemaal bij ons, want Michael doet het liefst op zondag boodschappen. Vijftig procent van de ondervraagden zegt regelmatig te vallen voor aanbiedingen. Samenwonende mannen zijn daarvoor het gevoeligst. Ook daar heeft mijn shopper totaal geen last van.

Voor de inkoop van levensmiddelen kiezen mannen bijna unaniem voor de supermarkt. Liefst 97 procent komt hier regelmatig. Een kwart komt af en toe ook nog wel bij een speciaalzaak. Supermarkten kunnen het best mannen binnen het pand hebben die honger hebben. Meer dan de helft koopt dan meer dan eigenlijk de bedoeling was, maar daar heb je als vrouw van een shopper alleen maar plezier van.

Bron
Distrifood

Labels: mannen, supermarkt, boodschappen, speciaalzaak, shoppen, beroepsdeformatie, aanbiedingen

woensdag, oktober 28, 2009

Criminelen met rollator

De tijd van lieve oude bejaarden waar je ontzag voor moest hebben lijkt definitief ten einde. Wees het spreekwoord "De ouderdom komt met gebreken" vroeger nog op allerlei kwalen, tegenwoordig blijken deze gebreken van heel andere orde te zijn. De criminaliteit onder bejaarden neemt namelijk rap toe.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Almelo zou het dan ook toejuichen als er speciale gevangeniscellen voor bejaarden komen. Directe aanleiding is een strafzaak tegen een 82-jarige ontuchtpleger uit Hengelo. Er is één maand voorwaardelijk geëist. Eigenlijk veel te laag, maar er is geen andere keus omdat de verdachte zorgbehoevend is. In Engeland en Duitsland zijn er wel speciale gevangenissen voor ouderen. Daar mogen ze de hele dag met hun rollator vrij rondlopen.
Hoogleraar forensische psychiatrie Oei gaf in 2007 al een aantal verklaringen voor crimineel gedrag bij ouderen. Zo gaat het functioneren van de hersenen achteruit na de 75 jaar. In veel gevallen is volgens hem ook sprake van een roep om aandacht, want veel mensen zitten eenzaam en gefrustreerd thuis.
Waarom hebben we ze dan ook weggejaagd bij McDonald's?

Andries Zoutendijk is afgestudeerd als criminoloog aan het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde af op het onderwerp ‘Bejaarde gedetineerden in Nederland’.
De belangrijkste bevindingen uit zijn scriptie zijn:
Het aantal bejaarden in Nederlandse detentie stijgt.
Zedendelinquenten (met name ontucht met minderjarigen) zijn relatief oververtegenwoordigd onder bejaarde gedetineerden.
Meer dan de helft van de bejaarde gedetineerden uit het onderzoek had een blanco strafblad.
Er bestaat geen duidelijk verband tussen geriatrisch psychische stoornissen en het plegen van geweldsmisdrijven op latere leeftijd.
Er is nauwelijks sprake van vereenzaming onder bejaarde gedetineerden in Nederland.
De meeste bejaarde gedetineerden vinden het prettig om jongeren om zich heen te hebben.
Bijna de helft van de bejaarde gedetineerden uit het onderzoek lijdt aan psychische klachten zoals langdurige somberheid, depressies, onrust, angstigheid en slaapproblemen.
Meer dan 40% van de bejaarde gedetineerden uit het onderzoek lijdt aan ouderdomskwalen zoals hartklachten, oogaandoeningen, hoge bloeddruk en trombose.
Deze klachten leiden tot een hoge zorgvraag waar de inrichtingen soms niet aan kunnen voldoen.
Bijna een derde van de bejaarden is niet tevreden over de medische zorg binnen hun inrichting.

Bronnen:
De Stentor
Breda en alles daaromheen
De Pers

Labels: bejaarden, criminaliteit, bejaarden tuchtrecht, gedetineerden, zorgbehoevend

Is God racistisch?

In de UK gaat de Supreme Court zich deze week op glad ijs begeven, deze gaat namelijk definieren wie wel en wie niet tot het Jodendom behoren. Dit is opmerkelijk te noemen in een land met een duidelijke scheiding tussen kerk en staat.

De definiering van een religie hoort bij uitstek thuis bij een religie zelf, niet als het om een religieuze staatsschool gaat vindt de Supreme Court. De zaak is aanhangig gemaakt door twee ouderparen die hun kind geweigerd zagen worden op de overvolle joodse King David primary school. De school stelt dat een kind joods moet zijn om toegelaten te worden en de joodse God zegt dat dit alleen het geval is als de moeder joods is. De ouders van de afgewezen kinderen vinden dat dit racistisch is.

De uitspraak gaat zeker grote gevolgen hebben voor andere religieuze scholen in de UK. Ook bijvoorbeeld katholieke scholen stellen harde eisen voor toelating, zo moeten de kinderen in ieder geval katholiek gedoopt zijn. Tevens ontkomt de staat er nu niet aan religies te gaan definieren, en dan krijgen we dus de discussie hoe je geloof kunt definieren. Is het een kwestie van wie je bent? Wat je gelooft? Of wat je doet?

De definitie van "wie is joods" en jood-zijn is gebaseerd op de traditionele joodse wetgeving en luidt: Alleen die persoon waarvan de moeder ten tijde van de geboorte een Jodin was of de persoon die zich vrijwillig tot het Jodendom heeft bekeerd op grond van de Joodse wetten is Joods. Deuteronomium 7:1-5; hier vermeldt de Thora dat een kind met alleen een niet-joodse vader van het Jodendom verwijderd kan raken maar dat dit niet het geval is voor een kind van een niet-joodse moeder, aangezien het kind sowieso niet-joods is. In Leviticus 24:10 wordt gesproken over de zoon uit de relatie van een Israëlitische vrouw met een Egyptische man die wordt beschouwd als een deel van het volk. En ten slotte verwijst in het jaar 458 v. Chr. de schrijver Ezra hier ook naar in het Bijbelboek Ezra 10:2-3 bij zijn oproep aan de Joodse priesters om te scheiden van hun niet-Joodse vrouwen.

Als we God nu gewoon zien als één universele kracht/ energie, dan zijn we gelijk van het probleem af wie wel en wie niet tot een bepaalde religie behoort. Want is deze hokjesmentaliteit niet helemaal uit de tijd? Het zou in ieder geval heel wat oorlogen schelen.

Bronnen
BBC News
Wikipedia
Converting to Judaism

Labels: religie, Jodendom, bekeren, religieus onderwijs, joods, Supreme Court

dinsdag, oktober 27, 2009

Sinterklaas genormaliseerd

Betuttelend Nederland zou Nederland niet zijn zonder vastgelegde normen en waarden. Vanzelfsprekend zijn wij dan ook in het bezit van hét kennisnetwerk in de wereld van normen en regelgeving; het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN).

Natuurlijk is er niets mis mee om NEN-normen vast te stellen voor diverse producten zoals aardolie en speelgoed. NEN is er dan ook trots op al 90 jaar een onderneming zonder winstoogmerk te zijn. Helaas blijken alle normen inmiddels vast te liggen en hoe kun je dan nog zorgen dat € 31 miljoen omzet per jaar geen winst op gaat leveren? ir. Jan A. Wesseldijk, algemeen directeur van de normenfabriek/ subsisiespons, had er slapeloze nachten van, die hij voornamelijk doorbracht met het tellen van normen, wat geenszins zo effectief is als het tellen van schapen. Gelukkig had hij zijn persoonlijk motto nog; "Het is belangrijk dat je uit een gevestigd denkraam kunt stappen". En zo bedacht hij weer een leuk klusje waar zijn 275 medewerkers zich weer maanden mee zoet konden houden. Het NEN heeft namelijk onderzocht hoe Sinterklaas het best voor de dag komt.

En zo ontstond een nieuw, lijvig onderste-bureaula-document van maar liefst 22 pagina's.
Hierin valt onder andere te lezen dat de Sint zich niet mag verplaatsen op een pony, omdat dit "ernstig afbreuk doet aan het waardig optreden van Sint-Nicolaas". Deze waardigheid laat hem ook niet toe te reizen met het openbaar vervoer. Nee, de Sint rijdt op een paard, en wel een exemplaar met "een witbeschimmeld uiterlijk".
Het NEN vindt ook de uitdrukking 'Sinterklaas kapoentje' uit het bekende liedje uiterst merkwaardig. Volgens hen gaat het hier om "een volslagen dronkenmansuitdrukking zonder enig verband". Een kapoen is immers een gecastreerde haan.
En zo is er weer een nutteloze NEN norm bijgekomen, het wachten is nog op een NEN norm voor de kerstman.

Bronnen
HLN
Website NEN

Labels: NEN, Wesseldijk, winstoogmerk, Sinterklaas, normen, Normalisatie Instituut

maandag, oktober 26, 2009

Bizarre religies: The Church of Euthanasia

Alhoewel meer een cult dan een religie, is de Church of Euthanasia van rev. Chris Korda zeker bizar te noemen. Deze cult is voornamelijk rond Boston en Massachusetts (VS) gevestigd, maar heeft dankzij internet toch een onevenredig grote aanhang in de rest van de wereld. Zelf noemen zij zich een non-profit, educatieve stichting om de balans tussen de mens en de overige soorten op aarde te herstellen. Dit doel moet voornamelijk bereikt worden door middel van de vier pilaren van deze organisatie: zelfmoord, abortus, kannibalisme en sodomie.

Zelfs voor de meest simpele ziel zijn de geboden van deze absurde cult gemakkelijk te onthouden, het is er namelijk maar 1: Gij zult zich niet voortplanten. De CoE wil de wereldpopulatie "alleen" terugbrengen op vrijwillige basis. Moord hoort daarom niet bij hun gereedschap, maar daar zullen tegenstanders van hun vier pilaren wellicht anders over denken.

Van de slogans van CoE zul je, tenzij uitermate depressief, niet blij worden: "Save the Planet, Kill Yourself" en "Eat a Queer Fetus for Jesus".
De organisatie wordt al jaren in de gaten gehouden, nadat een vrouw zelfmoord heeft gepleegd met behulp van instructies op hun website, hoe verstikking met Helium te bewerkstelligen, werden ze dan ook gedwongen de praktische instructies van de site te halen.

Klinkt allemaal negatief, toch moet dit wel meevallen daar er ook zeer weldenkende mensen aan de organisatie gelinkt zijn zoals de Nederlandse Karin Spaink. En ook hun stellingname dat het beter is een kind te adopteren dan te verwekken, vanwege de overbevolking, is mijns inziens niet verkeerd. Het lijkt er daarom op dat het allemaal meer aandachttrekkerij is dan gevaarlijk, negatieve aandacht is tenslotte ook aandacht, al weet ik niet genoeg van de organisatie af om er daadwerkelijk een oordeel over te kunnen vellen.

Bronnen
Website CoE
Scribd

Labels: The Church of Euthanasia, CoE, Chris Korda, zelfmoord, abortus

zaterdag, oktober 24, 2009

Radboud Universiteit had wc-gluurder

Een medewerker van de Radboud Universiteit Nijmegen is ontslagen omdat hij een webcam had opgehangen in het invalidentoilet van een van de faculteiten. De universiteit ontdekte de webcam in het toilet ruim een week geleden. De dader bleek een van de medewerkers, die met het cameraatje wc-bezoekers kon begluren. Hij is op staande voet ontslagen.

Een vreemde gedachte, want bij hoge nood wil ook ik wel eens het invalidetoilet gebruiken. Misschien maar goed dat er nergens vermeld staat op welke faculteit het gluren heeft plaatsgevonden.

Bron
Omroep Gelderland

Labels: Radboud Universiteit, Nijmegen, gluurder, toilet

donderdag, oktober 22, 2009

Jaar lang gratis ontbijt

Jaar in jaar uit fietste ik vroeger naar school langs bakker Groffen in Bergen op Zoom, elke dag viel mij weer de vreemde spreuk op de voorgevel op: "Kom vlug binnen eer u en wij verhongeren". Op zich een simpele spreuk, maar vreemdgenoeg gaf het mij altijd veel stof tot nadenken. Nu jaren later valt de bakker weer op door zijn originaliteit; een jaar lang gratis ontbijt voor wie het huis van de bakker koopt.

Voor dit gratis ontbijt hoef je niet eens de deur uit, er zal elke ochtend gewoon een tasje met warme broodjes aan de deurknop hangen. Met die actie probeert de Bergse bakker Romano Groffen kopers te interesseren voor zijn woning. Je moet wel snel zijn, want inmiddels is een serieuze belangstellende komen kijken. Als het huis verkocht is, wacht ook de makelaar een feestelijk ontbijt.

Bron
BN/ De Stem

Labels: Bergen op Zoom, bakkerij Groffen, ontbijtactie, makelaar

woensdag, oktober 21, 2009

Last van maandagblues? Bouw een tempel!

Vrede, spiritualiteit en aanverwante zaken zijn hot, wil je ook jouw steentje bijdragen dan is maandag 26 oktober daar een uitstekende gelegenheid voor. Dan wordt de Internationale Tempels Project (ITP) Bouwen voor Wereldvrede dag georganiseerd. Geen zorgen als je inmiddels door je vakantiedagen heen bent of last hebt van rugproblemen, er hoeft niet daadwerkelijk gebouwd te worden, het is "slechts" de bedoeling je loon van één dag werken te schenken aan het project.

Het ITP is opgericht door de Spirituele Leraar eerwaarde she Kelsang Gyatso met het doel om tempels die opgedragen zijn aan vrede in elke grote stad in de wereld te bouwen. In deze moeilijke en onzekere tijden zijn deze tempels plaatsen van toevlucht en bronnen van spirituele inspiratie voor iedereen die ze ziet of er binnengaat. Er zijn al diverse tempels op deze manier opgericht van Melbourne tot New York en zelfs in Nederland is er al een in Schin op Geul (grote stad??); het Kadampa Meditatie Centrum Holland. Als je wilt meedoen kun je alle informatie hierover vinden op Work a Day for World Peace.

Bron
Kadampa Meditatie Centrum Holland
Work a Day for Worldpeace

Labels: tempels voor vrede, Kadampa, Schin op Geul, Kelsang Gyatso, ITP

dinsdag, oktober 20, 2009

Gratis U2 concert op YouTube

Goed nieuws voor U2-fans die geen kaartje hebben bemachtigd voor het concert in Californië van komende zondag. Ze kunnen het concert toch volgen via YouTube. Het is voor het eerst dat een concert van deze omvang gratis live wordt uitgezonden. YouTube heeft aangekondigd dat het concert daarna ook nog te bekijken is, maar dan worden er advertenties in het beeld geplaatst.

Het Pasadena Rose Bowl-stadion is volledig uitverkocht: meer dan 96.000 mensen kochten een kaartje. Het aantal toegangskaarten is verhoogd doordat het podium 360 graden kan draaien. YouTube zendt het concert in vijf continenten uit, ook in Nederland is het optreden te volgen.
Dit zijn de zestien landen waar het concert te zien zal zijn: VS, VK, Frankrijk, Canada, Italië, Spanje, Japan, Brazilië, Australië, Nieuw Zeeland, Ierland, Mexico, India, Israël, Zuid-Korea en Nederland.

Bronnen
NOS nieuws
HLN Muziek

Labels: U2, live, youtube, Californie, Pasadena Rose Bowl-stadion

maandag, oktober 19, 2009

Guantanamo is de naam

Bijnamen heeft en bedenkt iedereen wel, een Saoedische man ging hierin echter net een stapje te ver, hij noemde zijn vrouw Guantanamo.

Toen de vrouw haar echtgenoot probeerde te bellen, merkte ze dat hij zijn gsm thuis vergeten was en dat haar nummer op zijn gsm-schermpje verschijnt onder de naam 'Guantanamo'. In alle staten vroeg ze de echtscheiding aan, want ze kan naar eigen zeggen na zeventien jaar niet langer getrouwd blijven met een man die haar als een tiran beschouwt.

Bron
HLN

Labels: Saoedische, Guantanamo, bijnamen

zaterdag, oktober 17, 2009

(un) Happy Consumer: Opening 2de Deen Almere een aanwinst

Het kon niet uitblijven, de Super de Boer aan de Rembrandtweg is overgenomen en moest plaats maken voor Deen.
Hoewel het personeel van de Super de Boer steeds aardig was, maakte het zeer beperkte assortiment van dit filiaal geen optie om er de wekelijkse boodschappen te doen. De buurtsuper was welliswaar handig voor die paar kleinigheden die je bent vergeten maar voor de grote boodschappen verkozen wij toch het ruime assortiment van Albert Heijn Parkwijk.

Tot onze grote verbazing slaagt Deen er nu wel in om een zeer ruim en bourgondisch assortiment op dezelfde verkoopsoppervlakte aan te bieden.
Alle afdelingen zijn zeer goed gevuld, de prijzen zijn aantrekkelijk en daardoor is Deen nu plotseling wel een optie voor de wekelijkse boodschappen.

Apart is wel de ongelofelijke hoeveelheid bloemen en planten bij de ingang. Om bij de infobalie te komen moet men eerst een waar oerwoud doorkruisen. De kleine slijterij is een aanwinst voor de buurt al heb ik de indruk dat het er nog niet stormloopt. Het enige minpunt zijn momenteel nog de kassa`s. Deen wil cashgeld weren en daarom kan men maar aan 1 kassa met cash betalen. Dit zorgt voor heel wat irritatie bij de klanten die dan weer de hele band moeten leeghalen en van kassa moeten veranderen. Bovendien is de toon waarop de kassieres ons er op attent maken niet echt een uitnodiging om de winkel nog eens een keer te bezoeken. Zeker een aandachtspunt maar voor het overige niets dan lof voor deze nieuwe aanwinst, mij zal men er zeker vaak terugzien. De openingstijden zijn opgerekt van 8:00 tot 21:00 en zondag van 9:00 tot 18:00.

Voor de echte fans is de Super de Boer Hyves gewoon omgeturnd tot Deen-hyves waarop je nog nostaligische foto`s van het personeel in SDB-pakjes kan bewonderen.

Labels: Deen, Deen Almere, Super de Boer, supermarkt, cashgeld, Rembrandtweg

woensdag, oktober 14, 2009

maandag, oktober 12, 2009

Pater Damiaan heilig verklaard

Gisteren om 10.00 uur is de Belgische Pater Damiaan (Jozef de Veuster), 120 jaar na zijn dood, heilig verklaard. Deze happening werd uitgevoerd door Paus Benedictus XVI in de Sint Pietersbasiliek in Rome. Voortaan zal Damiaan de patroonheilige zijn voor alle melaatsen en aidspatienten.

Het uitroepen tot heilige is in principe vrij eenvoudig, er hoeft alleen de volgende formule te worden uitgesproken:
Tot eer van de Allerheiligste Drie-eenheid, voor de verheffing van het katholieke geloof en de groei van het christelijke leven; op gezag van onze heer Jezus Christus, van de heilige apostelen Petrus en Paulus en op ons iegen gezag; na rijp beraad, na inroeping van de goddelijke hulp en na raadpleging van vele broeders in het bisschopsambt, verklaren wij de zalige Jozef Damiaan de Veuster heilig en nemen wij hen op in de Catalogus van de Heiligen. Wij bepalen dat zij in heel de kerk devoot onder de heiligen worden vereerd.

Daarna zingt men nog de Litanie van de Heiligen en voila het heilig zijn kan beginnen. Als aandenken kreeg de paus nog een reliek van Damiaan; een haarlok. Deze had men nog bewaard in het archief van de paters Picpussen. Bisschop Larry Silva van Honolulu kreeg een nog leuker cadeau; een voetwortelbeentje van Damiaan. Damiaan was immers priester in Honolulu.
Om heilig te worden verklaard zijn nog wel wat wonderen vereist. Zo wordt gezegd dat Damiaan in 1998 Audrey Toguchi uit Honolulu heeft genezen van liposarcoma. Het werken aan het heilig worden houdt dus niet op met de dood.

Damiaan is vooral bekend van de vele films, boeken en toneelstukken over zijn leven, waarin zijn werk in de melaatsenkolonie op Molokai wordt geromantiseerd. Collegae vonden het meer een lastpost, omdat Damiaan zijn eigen gang ging en naar niemand luisterde. Lepra werd hem uiteindelijk zelf fataal.

Bronnen
HLN
De Grootste Belg (Canvas)
Gazet van Antwerpen

Labels: Damiaan, Pater Damiaan, heiligverklaring, Honolulu, Molokai, Belgie, paus Benedictus

zondag, oktober 11, 2009

Douwe 60, wij vieren mee

Op 7 oktober is onze vriend Douwe 60 geworden onder de Griekse zon van Telendos. Gisteravond, nog maar net een dag terug en nog maar amper geacclimatiseerd, vierde hij dit met zijn vrienden bij Tantes Bistro in Utrecht. Ook wij behoorden tot de gelukkigen die een uitnodiging hadden gekregen.

Niet voor niets is het dichter Douwe, dit bleek ook weer uit de poetische uitnodiging:
Onder de Griekse zon want thuis hoop ik op
7 oktober 60 jaar te worden.
Niet achterom maar vooruitkijkend weet ik
dat ik nog 46 jaar bij jullie zal zijn.
Tot verdriet van sommigen, tot vreugde van anderen.
Om deze tijdsgebeurtenis handen en voeten te geven stel ik voor
het samen te vieren op zaterdag 10 oktober.
Samen blijft betekenis houden in mijn leven.
Samen betekent voor mij ook vieren met de mensen
die vooral in deze eeuw belangrijk voor mij zijn geweest
en dat hopelijk zullen blijven.

Het feest begon met een drankje in de werfkelder, waar de jarige gefeliciteerd kon worden en de gasten met elkaar kennis konden maken. Dit was heel leuk want wij kenden niemand, maar hebben de laatste jaren wel kennis kunnen maken met iedereen via de verhalen van Douwe. Zo herkenden wij iedereen direct en dit was wederzijds. De stemming en sfeer was gelijk goed en hierna gingen wij dan ook eensgezind aan tafel in een ander keldergewelf. Daar troffen wij een bijzonder gezellige ambiance en mooi gedekte tafel.

Het eten was voortreffelijk, iedereen kon een drie-gangenmenu kiezen, wat bijzonder moeilijk was daar alle opties even lekker klonken. De hoeveelheden waren dusdanig dat ik nog niet de helft op kon. Het nagerecht werd boven bij de open haard geserveerd, en ik zat al zo vol dat ze mij de trap wel op konden rollen. Het nagerecht was echter zo lekker dat we dat ons toch ook nog hebben laten smaken. Zo rond de open haard geeft nog eens extra sfeer en iedereen zat dan ook gezellig. Vooral met Douwes eetvriendin Els klikte het erg goed. Els is een erg sociale, gezellige vrouw en kwam zojuist terug van Kreta. Jaren geleden zijn wij daar ook eens geweest en werden daar overal bot en onvriendelijk ontvangen, dachten we eerst nog dat het misschien aan ons had gelegen, niets blijkt minder waar want zelfs Els was nergens vriendelijk onthaald. Dat bevestigt maar weer eens hoe een goede keuze Telendos is.

Het feestvarken zelf straalde de hele avond, hij zei zelf dat hij dit na 60 jaar nog eens over zal doen, hier houden we hem aan!

Labels: Tantes Bistro, Utrecht, dichter Douwe, verjaardag, diner, open haard, Telendos, 60 jaar

zaterdag, oktober 10, 2009

Yoga vs alcohol

Onderzoek heeft aangetoond dat alcohol hetzelfde gunstige effect heeft als yoga. Daar waar de meeste mensen een heel leven (of meer) nodig hebben om verlichting te bereiken, lukt anderen dit binnen enkele uren.

Savasana


Setu Bandha sarvangasana


Halasana
Balasana

Labels: yoga, verlichting, savasana, balasana, halasana, setu bandha sarvangasana, alcohol, gunstige effecten

vrijdag, oktober 09, 2009

Unificatie Kerk blijft bij de familie Moon

Moon en zijn "Moonies" kennen we vooral uit de tijd dat hij nog massahuwelijken in stadions afsloot. Tegenwoordig is het betrekkelijk stil rond de beweging, Moon nadert dan ook de 90 jaar en schijnt al sinds tijden in Brazilië te vertoeven.

Toch heeft de Unificatie Kerk van dominee Moon Sun-Myong nog honderduizenden aanhangers. Gelukkig voor voor hen heeft Moon het stokje sinds kort overgegegeven aan een van zijn zonen. Yung Jin Moon is pas 30 jaar oud en opgegroeid in de Verenigde Staten, daar studeerde hij theologie op Harvard. Dit alles heeft direct al grote veranderingen bij de beweging teweeg gebracht. Zo worden de eigen hymnen van papa Moon niet meer gezongen, en klinken er tijdens bijeenkomsten alleen nog Amerikaans Christelijke songs. Massahuwelijken worden massaal afgeschaft, zoonlief heeft liever dat mensen eerst wat daten om elkaar beter te leren kennen en daarna een bewuste keuze voor een huwelijkspartner maken. Het huwelijk en gezin blijft wel de hoeksteen van de organisatie.

Vader Moon kreeg op zijn zestiende een visioen van Jezus Christus en sinds die tijd is het nooit meer goedgekomen met hem. Jezus had hem de opdracht gegeven het koninkrijk van God op aarde te bouwen. Daarop bereidde Moon zich voor met 9 jaar van gebed en Bijbelstudie, waarna hij begon te preken in Zuid-Korea. Daarna ook in Noord-Korea maar daar waren de communistische autoriteiten niet zo blij mee.

In 1992 besloot Moon zichzelf uit te roepen tot de nieuwe Messias. Zijn leer heeft als kernpunt de drie-eenheid, welke hij ziet als God, man en vrouw verenigd in de perfecte liefde. Adam en Eva hebben die drie-eenheid verpest, gelukkig zou nieuwe Messias Moon dit allemaal razendsnel herstellen met de massahuwelijken. Kinderen uit die huwelijken geboren hebben niet meer de zonde van Adam en Eva op zich rusten. (alleen nog de ellende van een huwelijkspartner die niet bij hun past). Met de opkomst van de beweging in de USA en Europa kwam er naast een groeiend ledenaantal ook een groeiende stroom kritiek op gang; onder andere beschuldigingen van indoctrinatie, slaapdeprivatie, hersenspoelen en excessief machtsmisbruik. Desondanks zijn er nog ongeveer een miljoen leden van de Unificatie kerk in Zuid Korea, Japan, USA, Europa en Zuid-Amerika.

Bronnen
BBC
Trouw Religie & Filosofie
Alternative Religions, Stephen J. Hunt, 2004

labels: Moon, Moonies, Sun Myung Moon, Yung Jin Moon, cult, NRM, massahuwelijken, Unificatie Kerk, Unification Church

maandag, oktober 05, 2009

Dierendag 2009 in Engeland en op Telendos

En ook dierendag 2009 is, tot vreugde van het dierenrijk, niet ongemerkt voorbij gegaan.


n Engeland wisten twee politiepaarden niet wat ze overkwamen. Hebben ze normaal met hooligans te maken, nu stond er een boeddhistische non om ze te zegenen en kregen ze een heuse boeddhistische ceremonie voor hun paardengebitten. Dit alles was onderdeel van de viering van dierendag door het Jamyang Buddist Centre. De non raakte elk dier aan met een heilig object, waarna ze nog een paar rondjes om hen heen wandelde met een stupa.

Niet alleen boeddhisten achten dieren hoog, ook op Telendos was dit jaar het tij gekeerd, vooral in het voordeel van de katten. Waren ze vorig jaar nog allemaal uitgemoord, dit jaar was er zelf een nestje van 4 wezen uit Kalymnos geadopteerd. Nog veel te klein om op eigen pootjes te staan, leken ze aanvankelijk weinig overlevingskansen te hebben. Ze werden echter zo verwend met allerhande lekkernijen uit de keuken van Rita en Petroula, dat we ze met de dag zagen groeien. Bij de gasten waren de drie broertjes en hun zusje razend populair, de vraag naar hun namen bleef dan ook niet lang uit. Wij namen met liefde de doopplechtigheid op ons, en zo gaat het viertal nu door het leven als Mythos, Retsina, Ouzo en Metaxa.

Mocht je nog naar Telendos gaan: Mythos is de zwart/witte, Retsina rood/wit, Ouzo donkergrijs en Metaxa is de lapjeskat.

zaterdag, oktober 03, 2009

Sikh agent mag tulband ophouden in Engeland

Een Britse rechter heeft een sikh een schadevergoeding toegekend van 10.000 pond omdat zijn werkgever, de politie van Manchester, hem had gedwongen zijn tulband af te nemen tijdens een anti-terreuroefening en om veiligheidsredenen een helm op te zetten. Sikhs moeten om religieuze redenen een tulband dragen. Volgens de rechter moeten werkgevers maar rekening houden met de religieuze verplichtingen van hun werknemers.

De agent, Gurmeal Singh, is sinds 2004 bij de Greater Manchester Police. Twee maanden na zijn weigering om zijn tulband af te doen werd hij door zijn sergeant geroepen voor zijn evaluatie en die was behoorlijk negatief. Niet alleen wil Singh geen tulband op, maar hij mag ook niet in de buurt van vuur komen. Dat heeft dan weer te maken met zijn baard. Hij smeert er een soort gel in die hoogst brandbaar is. Dat hij - wegens geen helm willen opzetten - ook niet mocht fietsen als agent, gaat natuurlijk wel erg ver.

Agent Singh werd na de confrontatie met zijn sergeant ziek. Hij zegt sinds het gesprek last te hebben van paniekaanvallen, stress en hartkloppingen. Singh eiste 200.000 pond. Uiteindelijk kreeg de sikh 3.500 wegens slachtoffer van "indirecte discriminatie" en 6.500 pond wegens "emotioneel letsel opgelopen na het lijden van psychologische schade". Daar komt nog eens 1.200 pond bij aan misgelopen premies tijdens zijn (betaald) ziekteverlof. De agent zei 10 procent daarvan te zullen afstaan aan een liefdadigheid voor kinderen. De rechter verplichtte ook de politie om haar uniformen en uitrusting zo aan te passen dat die voor sikhs aanvaardbaar zijn. De Greater Manchester Police heeft 13.000 mensen in dienst. Drie van hen zijn sikhs. En dat gaat mij nu net een stapje te ver. Het is prima als er met religie rekening wordt gehouden, maar ik denk dat een sikh in Engeland toch maar beter geen politieagent kan worden, het beroep heeft te veel bezwaren voor een sikh.

Bronnen
BBC
HLN

vrijdag, oktober 02, 2009

Telefoon van God op Telendos

Een wat sombere veerman, waarmee de meeste toeristen geen contact hebben, voer ons over naar Kalymnos. De boot was nog maar net vertrokken uit het haventje van Telendos, toen de papas met zijn gevolg al roepend en zwaaiend op de kade verscheen. Het was duidelijk dat de veerman dit wel zag, maar absoluut niet van plan was terug te keren.

Op zich verwonderlijk, gezien het grote respect dat een papas in Griekenland over het algemeen geniet. Papas was zulk gedrag dan ook geenszins gewend. De bootman toonde zich echter een waar erfgenaam van de Stoa en bleef conform deze stroming dan ook onbewogen doorvaren. Bijna bij Kalymnos gearriveerd ging echter de telefoon; een woedende papas aan de lijn. Het leek alsof God zelf belde, want de bootman liet de telefoon van schrik bijna in het water vallen en keerde de boot direct. Op volle toeren gingen wij rechtsomkeert naar Telendos en werd de papas met zijn gevolg alsnog in de boot genomen. Met een devote glimlach voer de veerman opnieuw richting Kalymnos.