donderdag, juli 05, 2012

Ambtenaren gaan door roeien en ruiten

Dat is vanzelfsprekend een contradictio in terminis, toch schijnt dit in het Provinciehuis in Utrecht massaal te gebeuren. Elke week liggen er daardoor wel een paar ambtenaren gewond naast een ruit, de bedrijfshulpverlening kan het nog amper aan.

Twee weken terug heeft Bea het gebouw nog vol trots geopend, de narigheid ontging haar echter daar zij niet op eigen gelegenheid het gebouw door is gelopen. Toch blijkt het gebouw voor de ambtenaren die er werken geen feest, en daarvoor gaan zij nu juist naar het werk. De vele honderden vierkante meters glas in het gebouw zijn bedoeld om de transparantie te vergroten, in werkelijkheid zit iedereen erdoor naar elkaar te staren, kijken hoe een ander ook niets doet. Erger nog is dat ambtenaren, door al het turen in dossiers, de ruiten helemaal niet zien, en er zo vaak dwars doorheen lopen. De laatste weken zijn er al 11 mensen behandeld met snijwonden, drie ambtenaren moesten hun "werk" helaas voortzetten in het ziekenhuis.Geen opmerkingen: