zaterdag, maart 24, 2012

Bij de kerk is er altijd werk

Nu de werkloosheid in Spanje exceptionele proporties begint aan te nemen, ziet de katholieke kerk haar kans schoon om eens flink te gaan werven voor de vele openstaande vacatures van priester. Inmiddels is bijna de helft van de mensen onder de 25 jaar in Spanje werkloos, maar of die een kerkelijk ambt zien zitten?

De Spaanse bisschoppen hebben de handen ineen geslagen voor de werving en selectie van priesters. Ze hebben zelfs een videofilmpje gemaakt, waarin het ambt van priester als ideale job wordt voorgesteld. In de video wordt geen hoog salaris geboden maar wel de nadruk gelegd op een zekere baan voor het leven. De baan van priester biedt nu wel geen extravagant luxe leven, maar zeggen de bisschoppen "je rijkdom zal wel eeuwig zijn".

Het gemiddelde priestersalaris in Spanje ligt rond de 1000 dollar per maand, dat is iets onder het nationale gemiddelde, maar wel ver boven de armoedegrens. Reken daarbij het gratis wonen en het wordt al aantrekkelijker. Voor het gemak vergeet de campagne de vereiste van het celibaat te noemen. Tevens wordt met geen woord gerept over de voorheen zo belangrijk geachte "roeping", maar dit soort vage begrippen zullen tijdens een crisis niet zo belangrijk meer zijn. Waar Jezus nog water in wijn veranderde, doet de crisisGod gewoon wat water bij de wijn.

(voor promo priesters filmpje doorscrollen  naar 0:32 min.)

Geen opmerkingen: