maandag, oktober 29, 2012

Tolerantie; meer zit er helaas niet in


to.le.ran.tie (de; v)
1 verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden

Deze verklaring uit de Van Dale geeft toch wel aan dat de, voorheen zo gewenste, multiculturele samenleving, waarin integratie een hoog goed was, geheel op zijn retour is. Sire mikt nu nog  "slechts" op tolerantie, meer zit er in Nederland kennelijk niet in. Mijn inziens betekent verdraagzaamheid dat je het eigenlijk helemaal niet eens bent met iemand die anders denkt, maar het andere gedrag slechts toelaat omwille van de lieve vrede. En daar zou Nederland van moeten opknappen? Van het knarsetandend, met kromme tenen vriendelijk glimlachen naar een "andersdenkende". Kijk begrijp mij niet verkeerd, integratie is ook niet alles, dat betekent dan weer teveel dat iemand zijn eigenheid maar in de kast moet bergen, wat ook belachelijk is. Maar waar is de menselijke maat dan eigenlijk gebleven? Waarom kunnen we mensen met een andere religie, andere seksuele geaardheid, andere gewoonten, niet gewoon in hun waarde laten? Die ander ben je immers ook zelf.

 Laten we de lat liever gelijk een stuk hoger leggen en mikken  op acceptatie. Ieder mens heeft namelijk evenveel recht om hier tegelijk met jou op deze aardbodem rond te lopen. Sterker, het is in de geschiedenis zelfs uniek dat jij juist deze mensen tegenkomt. En uiteindelijk hebben we met iedereen meer overeenkomst dan dat er verschillen zijn, het feit dat we allemaal mens zijn zou toch genoeg basis moeten geven voor volledige acceptatie? Dat wil zeker niet zeggen dat we het overal maar mee eens moeten zijn, maar je hoeft het toch niet volledig met elkaar eens te zijn om elkaar te accepteren?

Geen opmerkingen: