vrijdag, oktober 12, 2012

Crisisbestendige beroepen: Stadsarcheoloog Almere

Welk beroep lijkt er nu meer overbodig dan dat van stadsarcheoloog in Almere? In een gebied dat altijd onder water heeft gestaan zijn de enige schedels meestal afkomstig van misdrijven, dus heb je dan meer aan een forensisch onderzoeker. Dat blijkt dus niet helemaal waar te zijn, er is in het gebied toch meer land en bewoning geweest dan altijd gedacht.

Een 12 jarige jongen vond afgelopen zomer een schedel en stapte ermee naar de politie. De forensisch onderzoeker (die hebben we dus ook in Almere), zag al snel dat het wel om een heel oude schedel ging. Dus mocht stadsarcheoloog Willem Jan Hogestijn uit de catacomben van het stadhuis klimmen en er zijn archeologenoog op laten vallen. Zo bleek dat de schedel uit de eerste of tweede eeuw  na Christus stamt. Waarschijnlijk is de schedel afkomstig van een Fries, niet omdat het hoofd een bepaalde robuuste vorm zou hebben, maar omdat het gebied waar nu Almere ligt het vrije Germanie was en niet bezet door de toen heersende Romeinen. De onfortuinlijke man is waarschijnlijk verdronken nadat hij zich tegoed had gedaan aan te veel voorlopers van de Beerenburg, waarna zijn schedel in de grond terechtkwam.

De schedel zorgt ervoor dat nog veel meer mensen even uit de verborgen werkloosheid mogen stappen. Zo mocht wethouder Ed Anker de schedel afgelopen woensdag onthullen in de Nieuwe Bibliotheek in Almere-Stad, een plaats waar het aantal bezoekers verre van evenredig is met de investeringen die erin zijn gepompt. Ga dus allen kijken naar de schedel van Almere, dan is dat gebouw er tenminste ook niet voor niets neergezet.

Wie is trouwens degene die van de foto van de stadsarcheloog is afgeknipt?


Geen opmerkingen: