dinsdag, mei 12, 2009

Zonden, zonden, zonden

Alllergisch voor schijnheiligheid, had ik altijd al het vermoeden dat hoe geloviger mensen zijn, hoe meer zonden zij begaan. Dit vermoeden is nu bevestigd door geografen van de Kansas State University.

Las Vegas staat altijd bekend als "Sin City" bij uitstek, maar niets blijkt minder waar. De Bijbel Belt blijkt, conform de onderzoeken, veel en veel (en nog meer superlatieven) zondiger te zijn.

Het gaat in het onderzoek om de 7 hoofdzonden (voor wie het niet weet, of het zich niet bewust is): 1. Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid - trots) 2. Avaritia (hebzucht - gierigheid)
3. Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
4. Invidia (nijd - gramschap - jaloezie - afgunst)
5. Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
6. Ira (woede - toorn - wraak)
7. Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid)

Zie op de kaartjes vooral het diepe zuiden van de VS; donker en zondig, Sodom en Gomorrah dus. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen, ik verwacht die steen in ieder geval niet vanaf de Veluwe op mijn hoofd te krijgen.

Foto's: met dank aan Remco Schade

Geen opmerkingen: